Ons verhaal:

Hoe het allemaal begon…

Denice en Sam hebben elkaar in Nederland ontmoet tijdens een familie bezoek van Denice. Tijdens dit bezoek besprak Sam met Denice haar emigratieplannen naar Curaçao en gaf Sam ( 20 jaar zelfstandig onderneemster) aan dat als zij eenmaal gesetteld was op Curaçao, zij graag iets wilde betekenen voor de gemeenschap en vroeg Denice of zij een idee had wat ze zou kunnen doen. Denice, wiens achtergrond binnen de oudercommissies en klachtencommissie lag, gaf aan wat de huidige situatie was op scholen met name de verouderde en kapotte schoolmeubilair. Eenmaal gesetteld op Curaçao zijn ze de stichting op 23 februari 2017 gestart. De combinatie van de 2 verschillende ervaringen en achtergronden is een succes gebleken!

Helpdeschoolkinderen

tv-spot Fundraising

Geplaatst door Stichting Help de schoolkinderen van Curaçao op Maandag 18 november 2019