Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao:

Sinds 2017 houdt de Stichting Help de Schoolkinderen van Curacao zich bezig met inzamelen van gebruikte goederen vanuit Nederland, welke geschonken worden aan Scholen, Verenigingen e/o Stichtingen hier op Curacao, Aruba en Bonaire. Deze goederen worden geheel belangenloos beschikbaar gesteld door scholen e/o instellingen in Nederland. Het kan hierbij gaan om meubilair e/o schoolmateriaal. De ontvangende partijen worden alleen de transportkosten tegen een gereduceerd tarief doorbelast, welke zij zelf direct afrekenen met de transporteurs. De Stichting brengt alleen een onkostenvergoeding in rekening van de door ons gemaakte kosten indien dit noodzakelijk is.

Onze stichting werkt nauw samen met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Ook staan wij nauw in contact met de vaste commissie onderwijs van het Parlement en met alle schoolbesturen van Curacao. Wij doen ons uiterste best om aan de vraag van de scholen, instellingen, verenigingen e/o stichtingen te kunnen voldoen.

Gelukkig hebben wij de beschikking over een aantal vrijwilligers die zich geheel belangenloos voor de Stichting inzetten, zowel hier op Curacao als in Nederland.

Het Team Curacao bestaat uit Mevrouw Denice Bezemer-Hoyer Voorzitter, Mevrouw Sam van Dommelen Vice-voorzitter en Mevrouw Irene Alberto-Zondag secretaris
 
Het Team Nederland bestaat uit Mevrouw Carreen Hoyer, Nilco Mercera, Bert Ruiter en Peter Meijer. Voor het transport en de opslag van de goederen hebben wij de geweldige steun van Vladimir Romer van Carib Intertrans Nederland en Alexander van Rosberg AMC Cargo Services Curacao.