Stichting Help Curaçao

Op 18 mei 2018 is Stichting Help Curaçao opgericht.
Dit is een onderdeel van onze oorspronkelijke Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao.

Naast dat wij ons inzetten voor de kinderen, zijn wij er ook voor de gehele bevolking van Curaçao.
Overal waar wij kunnen helpen zullen wij ons uiterste best doen om dit te doen.
Doordat wij o.a. aanvragen kregen van verzorgingstehuizen, ziekenhuis, crèches en instellingen hebben wij onze stichting uitgebreid met deze tak.
Ook voor deze instanties zorgen wij dat er tweedehands meubels e/o materialen ingevoerd kunnen worden welke geheel belangeloos beschikbaar worden gesteld.
De ontvangende partijen worden alleen de transportkosten tegen kostprijs doorbelast, welke zij zelf direct afrekenen met de transporteurs. De Stichting brengt alleen een onkostenvergoeding in rekening van de door ons gemaakte kosten indien dit noodzakelijk is.
01