Onze Doelstellingen:

De stichting heeft ten doel:
  • De gemeenschap van Curaçao voorzien van bruikbare en nodige materiaal en meubilaire al dan niet tweedehands, echter nog in goede staat verkerend. Het materiaal en meubilaire is afkomstig uit Nederland of elders. Er moet hierbij gedacht worden aan levering van schoolmateriaal, materiaal ten behoeve van de verschillende sporten, materiaal voor de gezondheidszorg evenals materiaal ten behoeve van de gevangenis voor wat betreft omscholing tot het uitoefenen van een beroep. Of materiaal/meubilaire ten behoeve van elk zichzelf respecterende instantie wat werk kan verrichten in het voordeel van het eiland.
  • Ook zal de stichting zich inzetten om zoveel mogelijk bij te dragen aan de agrarische sector evenals de economische sector door contacten te leggen tussen de verschillende partijen ten behoeve van de zelfvoorzienigheid van de eilandbewoners en de economie van het eiland.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
  • Contact te leggen met de verschillende instanties in Nederland en elders die van betekenis kunnen zijn ten behoeve van de te bereiken doel. De gemeenschap als ook de hoogwaardigheidsbekleders worden middels informatiedagen geïnformeerd en gemotiveerd tot het helpen van de omstandigheden. Financiële middelen komen van donaties en middels fundraising.